STORT TACK FÖR ALLA BESÖK 2023!

     både lördagar och musikkvällar har varit välbesökta!


      Nu i slutet av sommaren och i höst kommer jag att

      medverka vid ett antal utställningar, börjar med...


 

      

     Yttersätra 49

      78392 Stora Skedvi