Sommaren  2022 kommer det inte att finnas utställare i trädgården.

Men trädgården är öppen för pic-nic i samband med musikkvällar!