Under sommaren 2021 håller ateljé Y stängt tills vidare pga pandemin.