Rakubrända skulpturer av

        Kristina Alexandersson Malmberg

             

           Skulpturer av Anna Carlsson


       

      2023 kommer ett flertal stora eldtunnor finnas att köpa!

   Tillverkade av Forshaga Gabriella Hjalmarsson, JIGA Design.